Szkolenia dla kierowców

Do Państwa firmy transportowej zgłosił się kierowca z zagranicy?

Jeśli do Państwa firmy transportowej zgłosił się kierowca z zagranicy to prawdopodobnie będzie potrzebował ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ – odpowiednik kodu-95 który jest w polskim prawie jazdy. Dokument ten jest wymagany do uzyskania ŚWIADECTWA KIEROWCY.

Pośredniczymy w odbyciu KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY i uzyskaniu ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem jeżeli jesteś zainteresowany.