Dokumenty w GiTD

Zleć nam załatwienie swoich spraw zaoszczędzając czas.

Nie masz czasu na ciągle wyjazdy do Warszawy w celu załatwienia formalności w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego?

Zleć nam załatwienie swoich spraw zaoszczędzając czas. Dostosujemy się do Ciebie według Twoich wytycznych. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem aby poznać szczegóły.

 • Uzyskiwanie/Odnawianie licencji na transport międzynarodowy
 • Wymiana taboru
 • Zmiana numerów rejestracyjnych
 • Świadectwa kierowców
 • Certyfikaty “S”.
 • Zmiana nazwy/adresu w licencji
 • Wyrobienie wtórnika zezwolenia (Duplikat)
 • Przeniesienie uprawnień z zezwolenia w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie
 • Wypisy z licencji
 • Odnowienie 5-letniego terminu ważności wpisów z licencji
 • Zmiana osoby zarządzającej transportem