Blog

30.01.2018: Międzynarodowy transport drogowy jest jednym z najważniejszych sektorów dla Polski.

„Rzeczpospolita” prezentuje kluczowe dla polskiej gospodarki branże. Jedną z nich jest transport.

W ostatnim ćwierćwieczu polską specjalnością stały się międzynarodowe przewozy samochodowe ładunków. Blisko 35 tys. polskich przedsiębiorców zdobyło jedną czwartą unijnego rynku wartego ok. 100 mld euro.
To polscy przewoźnicy dyktują ceny, a ich dominacja przyczyniła się do zaproponowania przez Komisję Europejską tzw. pakietu mobilności, który ma utrudnić przewoźnikom z krajów peryferyjnych UE dostęp do rynków bogatych państw leżących w środku Wspólnoty.
Zarejestrowane w Polsce przedsiębiorstwa transportowe należą głównie do kapitału polskiego, a ich eksportowy sukces ma także wymiar blisko czteromiliardowej (liczonej w zł) nadwyżki w polskim bilansie usług przewozowych.
Z perspektywy krajowej międzynarodowi przewoźnicy ładunków tworzą niemal połowę przychodów całej branży transportowej. Każdego roku dokonują zakupów taboru wartości 2 mld euro.

Więcej na www.rp.pl

 

 

 

 

Źródło: www.zmpd.pl